yazarlar makaleler
KOMKAR Federal Almanya Başbakanı Olaf SCHOLZa Mektup Gönderdi
17.11.2023

Federal Almanya Başbakanı Sayın Olaf SCHOLZa

Sayın Başbakan,

Kürdistan Dernekleri Birligi Komkar- Almanya,Federal Almanya Başkanı sayın OLaf Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Kasım günü Almanya’ya resmi ziyarette bulunacağını basından öğrenmiş bulunuyoruz. Bu ziyaret programında sizinle de görüşeceğini basın ve yayın organları yazmaktadır.

Her iki ülkenin Başbakan ve Cumhurbaşkanlarının görüşmesi elbette ki doğaldır.

Sayın Başbakan,

Örgütümüz Kürdistan Dernekler Birliği- KOMKAR, Federal Almanya Dernekler yasasına göre kurulmuş demokratik, barış yanlısı ve humanist bir sivil örgüttür. Tahminen bugün Almaya’da bir milyonu aşkın Kürdistan’lı yaşamaktadır.

Kürdistan Dernekler Birliği-KOMKAR olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’la gerçekleştireceğiniz görüşmede sizden belli istem ve taleplerimizin olduğunu bilmenizi isteriz.

Öncelikle, Kürtler ayrı bir halktır ve Ortadoğu’da yaşayan en eski halklardan biridir. Kürdistan’ın bir parçası olan Kuzey Kürdistan toprakları yüzyılı aşkın bir süredir Türk devletinin egemenliği altında bulunmaktadır. Kürtlerin tüm ulusal hakları inkar edilmekte ve yok sayılmaktadır. Kürtlerin ve örgütlerinin hak talebi Türk devleti tarafından terör ve dış güçlerin kışkırtması gibi değerlendirilmekte ve bu konuda sürekli bir algı opererasyonu yapılmaktadır. Oysa gerçekler öyle değildir.

Kürt halkı kendi ülkesinde kendi kendini yönetmek ve her halk gibi kendi toprakları üzerinde özgürce yaşamak istemektedir. Kürtlerin doğal olan bu hak talebi Türkiye Cumhuriyetini yönetenler tarafından hiç bir zaman görülmek istenmemiş ve bu görmezden gelme anlayışı maalesef halen devam etmektedir.

Sayın Başbakan,

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir çok Uluslarası Sözleşmeye imza atmış olmasına ragmen atılan bu imzaların hiçbirinin gereğini yapmadığı gibi Kürtlere yönelik yaşadıkları coğrafya üzerinde baskılarını her geçen gün daha da arttırmaktadır.

Sayın Başbakan,

Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollarla çözümünü kurulduğumuz günden beri sürekli dile getirdik ve bu konuda da ısrarlı bir politika izlediğimizi bilmenizi istiyoruz. Bugün de Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollarla çözümü konusunda ısrarlıyız. Ve her iki taraf arasında yaşanan çatışmalı ortamın sona ermesi ve akan kanın durması için çabalıyor ve bu konuda mücadele ediyoruz.

Sayın Başbakan,

Akan kanın durması ve Kürt sorununun adil ve kalıcı bir çözüme kavuşması için Türk hükümeti ve onun siyasi aktörleriyle gerçekleştireceğiniz görüşmede tarafınızdan dillendirilmesini istediğimiz taleplerimiz,

Kürtçe’nin Türkiye’de ikinci resmi dil olması,

İsimleri değiştirilen Kürt yerleşim yerlerinin isimlerinin geri verilmesi,

Kürt şahsiyetlerinden Şeyh Said, Seyid Rıza ve Saidê Kurdi’nin mezar yerlerinin açıklanması,

Güney ve Batı Kürdistan bölgelerine yapılan askeri operasyonların durdurulması.

Bu anlamda atılacak adımların Kürt sorununun çözümüne ve akan kanın durmasına hizmet edeceğine ve barışın önünü açacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla.

16-11-2023

KOMKAR -Genel Yönetim Kurulu


İÇERİK BAŞLIKLARI
×
 MAKALELER   yazarlar