yazarlar makaleler
Gelir dağılımındaki eşitsizlikte Afrika'dan bile daha kötü
3/16/2024

Gelir dağılımındaki eşitsizlikte Afrika'dan bile daha kötü: Türkiye Avrupa'da birinci sırada

Türkiye, gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa'da birinci sırada yer alırken, dünya genelinde 130 ülke arasında 28. sırada yerini aldı. TÜİK verilerine göre; gelir dağılımındaki eşitsizlik 2023 yılında daha da artarak mevcut durumu pekiştirdi. Verilere göre; Türkiye'nin gelir dağılımındaki eşitsizliği birçok Afrika ve Asya ülkelerinden bile daha kötü bir durumda.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik Türkiye'de ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik bir sorun olarak öne çıkıyor. Türkiye'de son yıllarda gelir dağılımındaki uçurumun giderek derinleştiği gözlemlenirken, bu durum özellikle yoksulların daha da yoksullaşması ve zenginlerin daha da zenginleşmesi şeklinde kendini gösteriyor. Özellikle işçilerin milli gelirden aldığı payın azalması ve şirketlerin payının artması, gelir dağılımındaki adaletsizliğin belirgin göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

GİNİ KATSAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçmek için kullanılan temel göstergelerden biri olan Gini katsayısı, Türkiye'nin eşitsizlik konusundaki endişe verici durumunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin Avrupa'daki diğer ülkelere kıyasla en yüksek Gini katsayısına sahip olması, gelir dağılımındaki adaletsizliğin boyutunu vurguluyor. Özellikle son yıllarda bu eşitsizliğin arttığına dair veriler, Türkiye'nin gelir dağılımındaki adaletsizlik konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

AVRUPA'NIN İLK SIRASINDA TÜRKİYE VAR

Avrupa ülkeleri arasında gelir dağılımı eşitsizliğinde Türkiye'nin lider konumda olması dikkat çekiyor. Gini katsayısının diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'de daha yüksek olması, gelir dağılımındaki adaletsizliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Özellikle gelir dağılımındaki eşitsizliğin en düşük olduğu ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye'nin bu konuda ciddi bir geri kalmışlık yaşadığı görülüyor.

TÜRKİYE BİRÇOK AFRİKA ÜLKESİNDEN BİLE KÖTÜ DURUMDA

Türkiye'nin gelir dağılımındaki eşitsizlik konusunda Afrika ve Asya ülkelerinden bile daha kötü bir durumda olduğu belirtiliyor. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, gelir dağılımındaki eşitsizlik konusunda dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça kötü bir konumda bulunuyor. Bu durum, Türkiye'nin gelir dağılımındaki adaletsizlik konusundaki ciddiyetini gözler önüne seriyor.

GİNİ KATSAYISININ 10 YILDIR YÜKSELİYOR

TÜİK verilerine göre Türkiye'de son yıllarda gelir dağılımındaki eşitsizlik artmış durumda. Gini katsayısının son 10 yılda sürekli olarak yükseldiği görülüyor. Bu durum, Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderek derinleştiğini ve bu konuda acil önlemlerin alınması gerektiğini gösteriyor. Gelir dağılımındaki eşitsizlik konusunda yapılan araştırmalar, bu durumun Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dengesizlikleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Karar

İÇERİK BAŞLIKLARI
×
 MAKALELER   yazarlar